शुल ग्राईं बत, पाडेर

शुल ग्राईं बत, पाडेर

ढांक

ढांक

पास देण लगो गडी

पास देण लगो गडी

हाड़ि जंगली बुच बत

हाड़ि जंगली बुच बत

थम‌ ढांक, इस्तियारी-तेयारी

थम‌ ढांक, इस्तियारी-तेयारी

थम ढांक पुठ बत, इस्तियारी-तेयारी

थम ढांक पुठ बत, इस्तियारी-तेयारी

घुगी फाट, किलाड़ पूरव दिशा कना

घुगी फाट, किलाड़ पूरव दिशा कना

हियुंत बुच घुगी फाट

हियुंत बुच घुगी फाट

हियुंते डंग

हियुंते डंग

हियुंते किलाड़ मालरोड़

हियुंते किलाड़ मालरोड़

डंग जुओई ढको फाट

डंग जुओई ढको फाट

साचपास कनारी फोटो

साचपास कनारी फोटो

अब्बल दृश्य

अब्बल दृश्य

दूरा फाट

दूरा फाट

संतरूण्ढि कनारी फोटो

संतरूण्ढि कनारी फोटो

किलाड़ केआं किरयूनी पंचायत जे बत

किलाड़ केआं किरयूनी पंचायत जे बत

फुलियाटड़े धज

फुलियाटड़े धज

गोठ घेणे बत, हुंनाण भटोरी

गोठ घेणे बत, हुंनाण भटोरी