दुनिये अन्तर सोबी यीशु अब्बल अब्बल कथा बोलणे बाड़ा मानते। तेन सुआ कथाई बुलो असे, जे सोबी सोचणे मजबूर कती। एईए, तसे बारे त तेन्हि बुलो कुछ कथेई इठि पढ़े।

मोबाइल पुठ कार्टून ऐप डाउनलोड़ करण जे इठि चिकिण दिए

Share